Dialogue » 38 » Time to get up!

Qaritaq:
Irniik, iqqumalirit.ᐃᕐᓃᒃ, ᐃᖅᑯᒪᓕᕆᑦ. Son, wake up!
Isa:
Qatsimuurngat?ᖃᑦᓯᒨᕐᖓᑦ?What time is it?
Qaritaq:
7-miinngaaliqtuq takijua 2-muuqtuq. Makilirit qaangiutittaqpiaravit ilisavimmut. 7-ᒦᙶᓕᖅᑐᖅ ᑕᑭᔪᐊ 2-ᒨᖅᑐᖅ. ᒪᑭᓕᕆᑦ ᖄᖏᐅᑎᑦᑕᖅᐱᐊᕋᕕᑦ ᐃᓕᓴᕕᒻᒧᑦ.It is ten after seven. Get up now because you are late for school.
Isa:
ii, makiliqtunga.ᐄ, ᒪᑭᓕᖅᑐᖓ. Okay, I am getting up.
Qaritaq:
Qatsimuuqqat angirrarniaqqit unnusa? ᖃᑦᓯᒨᖅᑲᑦ ᐊᖏᕐᕋᕐᓂᐊᖅᑭᑦ ᐅᓐᓄᓴ?When will you get home this afternoon?
Isa:
4-muuliqqat takijua 10-muuqqat angirrarniaqtunga.4-ᒨᓕᖅᑲᑦ ᑕᑭᔪᐊ 10-ᒨᖅᑲᑦ ᐊᖏᕐᕋᕐᓂᐊᖅᑐᖓ. I will be at home at ten to four.